Leonid Karabidgen

Marshall Shortridge v Leonid Karabldgen » OPEN LT 165-185

Fabien Chavez v Leonid Karabldgen » OPEN LT 165-185

Leonid Karabldgen v Nick Postel » OPEN LT 165-185

Andrew Langefeld v Leonid Karabldgen » OPEN LT 165-185

Leonid Karabldgen v Giuseppe Venisti » OPEN LT 165-185